Rodo

Szanowni Państwo,

Na naszych stronach używamy plików cookies („ciasteczek”) do celów statystycznych oraz profilowania dla lepszego dopasowania treści dla Państwa.
Klikając przycisk „Akceptuj” akceptują Państwo poniższe postanowienia.

RODO:

Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W związku z powyższym chcieliśmy Państwa poinformować na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Dane:

Dane osobowe to informacje, na podstawie których możemy zidentyfikować Państwa (np. adres mailowy, adres IP). Dane te mogą być zapisywane w plikach cookies przez nas oraz naszych sprawdzonych partnerów.

Pliki cookies („ciasteczka”):

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”), które służą do zapisywania w Państwa przeglądarce ustawień strony np. loginu i hasła.

Administrator danych:

Administratorem danych jest OPTOMER Julian Meller Zdzisław Rzetelski sp. j. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kaczeńcowej 8. Państwa dane mogą być przekazywane do sprawdzonych partnerów w celu realizacji zamówień (np. kurierzy) oraz zapewnienie funkcjonowania strony (np. dostawcy hostingu). Pełną listę firm znajdą Państwo poniżej.

Cel przetwarzania danych:

Przetwarzamy dane do celów statystycznych oraz profilowania dla lepszego dostosowania treści oferty dla Państwa. W przypadku klientów sklepu internetowego przetwarzanie służy do realizacji zamówień oraz zapewnieniu bezpieczeństwa przed utratą konta.

Państwa prawa:

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne.
W przypadku udzielenia zgody mogą Państwo ją w każdej chwili wycofać – wystarczy wyczyścić pliki cookies w przeglądarce.
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili mogą Państwo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Kontakt:

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pisząc maila na adres: rodo@optomer.pl lub dzwoniąc pod numer +48 42 611 01 00.

Zgoda:

W celu wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych prosimy kliknąć przycisk „Akceptuj”.

Lista sprawdzonych partnerów:

- EXIS – dostawca hostingu
- InterData – dostawca hostingu
- SUUS – firma kurierska
- UPS – firma kurierska
- Google Ireland Limited – reklama Adwords oraz statystki strony
- Sage - ERP

Akceptuj Odrzuć

Szkolenia certyfikowane przeprowadzane w siedzibie firmy OPTOMER dedykowane są dla osób z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, CATV, przedstawicieli administracji publicznej, których praca wymaga znajomości podstawowych i zaawansowanych zagadnień z zakresu techniki światłowodowej.

W związku z rozbudową firmy w okresie zimowym przeprowadzone zostanie jedynie szkolenie: „Pomiary oraz spawanie światłowodów – teoria i praktyka”. Pełna oferta szkoleń zostanie przywrócona na wiosnę. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

 

I. Szkolenia dedykowane dla wybranej grupy produktów OPTOMER

 

1. Część teoretyczna:

• przedstawienie i omówienie funkcjonalności sprzętu reprezentującego wybraną grupę produktów
• sposoby montażu, okablowania, zasady prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji
• sposób zamawiania

2. Grupy produktów:

• okablowanie światłowodowe i elementy połączeniowe
• pasywne elementy optyczne
• osprzęt stacyjny
• osprzęt kablowy
• sieci dostępowe FTTX
• mikrokanalizacja
• osprzęt do sieci napowietrznych
• narzędzia i akcesoria
• przyrządy pomiarowe

3. Część praktyczna:

• montaż, instalacja, okablowanie
• zapoznanie z procesem montażu złączy światłowodowych

  

II. Architektura i projektowanie pasywnych sieci optycznych FTTH (PON) – 2 dni

 

Dzień I
1. Część teoretyczna:

• Wprowadzenie do optycznych sieci dostępowych
• Budowa sieci dystrybucyjnej – zasady projektowania, dobór elementów składowych
• Zasady wykonania poprawnego okablowania i instalacji
• Infrastruktura pasywna w budynkach wielopoziomowych (prezentacja produktów, zasady doboru produktów, omówienie elementów składowych)
• Infrastruktura pasywna na osiedlach domów jednorodzinnych (prezentacja produktów, zasady doboru produktów, omówienie elementów składowych)
• Metody usuwania awarii
• Podsumowanie i dyskusja. Przykłady instalacji dotychczas zrealizowanych przez OPTOMER

Dzień II
1. Część praktyczna - warsztaty
2. Wykonanie projektu
3. Egzamin

  

III. Pasywne elementy zwielokrotniające w sieciach optycznych

 

1. Pasywne elementy optyczne:

• sprzęgacze FBT i splittery PLC
• sprzęgacze WDM i multipleksery CWDM
• cyrkulatory optyczne
• Obudowy pasywnych elementów optycznych

2. Część praktyczna - warsztaty

  

IV. Pomiary oraz spawanie światłowodów – teoria i praktyka – 2 dni

  

Dzień I

1. Wstęp teoretyczny (przypomnienie podstaw teorii światłowodowej)
2. Organizacja i ochrona włókien światłowodowych
3. Optyczne sieci dostępowe
4. Pomiary pasywnych sieci światłowodowych (zasada działania i sposoby postępowania)
5. Dobór przyrządów i parametrów do pomiarów
6. Interpretacja wyników pomiaru reflektometrycznego
7. Czystość złączy światłowodowych

Dzień II
1. Zajęcia praktyczne:

• spawanie włókien tego samego typu i producenta
• spawanie włókien różnego typu
• spawanie włókien G.657 różnych producentów
• pomiary reflektometryczne symulowanych sieci światłowodowych

2. Zapoznanie się z procesem produkcji złącz optycznych – zwiedzanie produkcji

3. Omówienie wyników i dyskusja na temat praktycznego zastosowania przekazanych informacji

Szkolenie odbywa się w kameralnych grupach (do 10 osób). Na czas szkolenia firma OPTOMER zapewnia spawarki i reflektometry niezbędne do wykonania ćwiczeń praktycznych. Istnieje możliwość przeszkolenia na urządzeniach własnych szkolonego. W trakcie szkolenia firma OPTOMER zapewnia napoje zimne i gorące oraz przerwę obiadową.

  

V. Mikrokanalizacja – budowa, technologia, instalacja - 2 dni

 

Dzień I
1. Teoria wdmuchiwania
2. Elementy architektury sieci budowanej w oparciu o mikrokanalizację
3. Przegląd technologii wdmuchiwania:

• mikrokanalizacja w luźnej organizacji
• mikrokanalizacja w ścisłej organizacji
• system bezmufowy

4. Projektowanie
5. Awarie

Dzień II
1. Ćwiczenia praktyczne
2. Pokaz wdmuchiwania
3. Egzamin

  

VI. „OPTOMER SKY SYSTEM - Światłowodowe Sieci Napowietrzne FTTH”
połączone z pokazem symulowanych sieci OSS i OSS+ na poligonie testowym OPTOMER - 2 dni

 

Dzień I - teoria - 09:00-16:00:

1.    Wprowadzenie do budowy napowietrznych sieci światłowodowych FTTH:

• Zasadność budowy sieci napowietrznych
• Lokalizacja sieci napowietrznych
• Różne rodzaje podbudowy
• Rozwiązanie dedykowane dla operatorów
• Zasady projektowania i budowy Napowietrznych Sieci FTTH

2.    Elementy składowe sieci:

• Kable
• Wsporniki
• Zawiesia
• Stelaże zapasu
• Mufy
• Narzędzia i elementy mocujące

3.    Formalne aspekty związane  z projektowaniem i budową sieci przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury:

• Projektowanie sieci napowietrznej
   - Zawartość projektu
   - Uzgodnienia branżowe, własnościowe
   - Projekt budowlany czy techniczny
• Projektowanie i budowa sieci na podbudowie energetycznej

4.    OPTOMER SKY SYSTEM+– dostępowa sieć światłowodowa z wykorzystaniem Napowietrznego Kabla Łatwego Dostępu:

• Założenia systemu  i różnice względem sieci tradycyjnej
• Elementy systemu
• Projektowanie
• Omówienie systemu na przykładzie zrealizowanej sieci w Warszawie

Dzień II- Aspekty praktyczne i prezentacja symulowanych sieci - 09:00-16:00:

1.    Bezpieczna praca na wysokości:

• Szkolenie BHP
• Pokaz i omówienie zagadnień dostępu wysokościowego z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej

2.    Prezentacja symulowanej sieci dostępowej (w tym podłączania abonenta):

• W systemie OSS
• W systemie OSS+

3.    Egzamin (o ile jest wymagany przez zamawiającego)

    

  

Szkolenia odbywają się na terenie firmy OPTOMER (ul. Kaczeńcowa 8, 91–214 Łódź).

Organizator w czasie szkolenia zapewnia lunch oraz catering kawowy.

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wystawiony przez Organizatora (firmę OPTOMER).

Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu wynosi 398 zł netto / osoba (Faktura VAT). Firma OPTOMER nie zapewnia noclegu podczas szkolenia.

Liczba miejsc na szkolenia ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Firma OPTOMER zastrzega prawo odwołania szkolenia w sytuacji niezebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Zapisy i terminy:
Anna Owczarek
e-mail: szkolenia@optomer.pl
tel.: +48 42 611 01 00 wew. 11